Redcord Idrottsforskning

Studier och forskning om funktionell träning publiceras via Redcord. Litteraturlistan uppdateras när ny relevant litteratur publiceras.

Redcord dokumentation
Klicka här för att se artiklar där Redcord har använts i studien

Annan relevant litteratur
Klicka
här för att se annan relevant litteratur inom området.