Redcord Neurac

Redcord är ett system som består av utrustning och metoder för att undersöka och behandla smärta och nedsatt funktion och grundades i Norge 1991. Metoderna bygger på neurofysiologiska forskningsrön och används med framgång av ett flertal internationella toppidrottare och lag.

Redcord har utvecklat en aktiv metod för behandling av muskel- och skelettbesvär kallad Neurac (Neuromuskulär aktivering). Neurac-metoden består av speciellt utvecklade övningar i Redcords slingor som identifierar muskelobalans och underlättar aktivering av rätt muskler. Genom att diagnosticera muskelfunktion och obalans i muskulaturen, samt specifikt stimulera inaktiva eller svaga muskler kan smärtfria rörelsemönster återställas och funktionell förbättring uppnås. Behandlingsmetoden fungerar på såväl äldre människor med neurologiska besvär som på elitidrottare i behov av rehabilitering.

Neuracbehandllingen fokuserar på orsaken till problemen och inte bara på symptomen!