Redcord - studier och forskning

Studier och forskning om rehabilitering publiceras via Redcord internationellt. Litteraturlistan uppdateras när ny relevant litteratur publiceras.

Redcord dokumentation
Klicka här för att se artiklar där Redcord har använts i studien

Nyligen publicerad litteratur
Klicka här för att se nyligen publicerade relevant litteratur (2008 eller senare).

Annan relevant litteratur
Klicka här för relevanta studier publicerade 2005 - 2007